Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Pakistanyň oppozision partiýasy ses berişligiň netijelerini derňemäge çagyrýar


Pakistanyň häkimiýet başyndan çetleşdirilen öňki premýer-ministri Nawaz Şarifiň tarapdarlary

Tussaglykdaky öňki premýer-ministr Nawaz Şarifiň partiýasy 25-nji iýulda geçirlen umumy saýlawlarda galplyga ýol berlendigini aýdyp, resmi derňew geçirilmegini talap etdi.

Pakistanyň Musulman ligasy - Nawaz atly partiýasy saýlawlaryň netijelerini barlamak üçin "adalat komissiýasyny" düzmegi talap edip, 29-njy iýulda çykyş etdi. Saýlawlarda öňki kriket sportsmeni Imran Hanyň "Tehrik-e Insaf" partiýasy ýeňiş gazandy.

Hanyň partiýasynyň 28-nji iýulda yglan eden ýeňşi oňa parlamentde ýeterlik orun getirmedi, emma koalision hökümeti düzmek üçin kanun çykaryjylaryň goldawyny kepil geçdi.

Hanyň "Tehrik-e Insaf" partiýasy dalaş edilýän 269 orundan 115 orna eýe boldy, "Pakistanyň Musulman ligasy - Nawaz" partiýasy 64 orna eýe boldy.

Şarif ýurduň harby ýolbaşçylaryny özüniň ikinji möhlete saýlanmagyna päsgel bermek üçin adalat sistemasyna täsir ýetirmekde aýyplady. Harbylar şeýle aýyplamalary ret etdiler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG