Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Sibirdäki rus türmesinde iki tussag öli tapyldy


Ýaroslawl, 1-nji türme

Orsýetiň Sibir regionynda, Zabaýkaliýada ýerleşýän zähmet-düzediş lagerinde, türme sakçylarynyň tussaglary gynamakda aýyplanan ýerinde iki sany tussag öli tapyldy.

Federal Penitensiar gullugy iki tussagyň jesediniň 7-nji awgustda, Çita şäherindäki 5-nji düzediş koloniýasynda tapylandygyny, olaryň bedenlerinde zorluk yzlarynyň bardygyny aýtdy.

Soňky günlerde bu türmede gözegçileriň we beýleki tussaglaryň özlerini urup-ýenjip gynaýandygy, elektrik toguna tutýandygy barada üç tussag şikaýat etdi.

Bu gürrüňler azyndan 17 türme gözegçisiniň Ýaroslawl şäherindäki türmede bir tussagy üýşüp urup-ýenjişlerini görkezýän wideo ile ýaýrandan soň edilýär.

Ýerli sud geçen aý Ýaroslawlyň 1-nji düzediş koloniýasynda Ýewgeniý Makarowyň urlup-ýenjilmegi bilen baglylykda 11 sany türme gözegçisiniň tussag edilmegini, ýene bir türme gözegçisiniň bolsa öý tussagy edilmegini buýurdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG