Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Hizballah ABŞ-nyň sanskiýalaryna garamazdan kuwwatyny saklap galýandygyny aýdýar


Hizballahyň lideri Saýýed Hassan Nasrallah

Liwanyň Eýran tarapyndan goldanylýan Hizballah harby topary ABŞ-nyň sanksiýalaryna garamazdan özüniň kuwwatyny saklap galýandygyny aýtdy.

Mundanam başga, Siriýada prezident Başar al-Assadyň tarapynda söweşýän bu topar ýakynda bu ýurtda “ýeňişini” gutlajakdygyny hem sözüne goşdy.

Hizballahyň lideri Saýýed Hassan Nasrallah telewideniýede eden çykyşynda ABŞ-nyň bu topara we Eýrana garşy girizen sanksiýalarynyň işlemejekdigini belledi.

Hizballah 1982-nji ýylda esaslandyrylandan bäri, Eýran ony hem maliýe hem harby taýdan goldap gelýär.

XS
SM
MD
LG