Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

ABŞ-nyň Ankaradaky ilçihanasynyň daşyndaky gorag böwetlerine ot açyldy


Oklar ilçihananyň girelgesiniň öňünden geçip barýan ak reňkli bir ulagdan atylypdyr.

Ankarada ABŞ-nyň ilçihanasynyň daşyndaky gorag böwetlerine ýaraglardan ot açyldy.

ABŞ resmileri wakada hiç kime şikesiň ýetmändigini aýtdylar.

Türk habar serişdeleriniň berýän maglumatyna görä, oklar ilçihananyň girelgesiniň öňünden geçip barýan ak reňkli bir ulagdan atylypdyr. Ankaranyň polisiýasy gürrüňi gidýän ulagy gözleýändigini habar berdi.

Türkiýede Gurban baýramynyň bellenýändigi sebäpli, bu hepde ABŞ-nyň Ankaradaky ilçihanasy işlemeýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG