Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistanda AHHG sammiti geçiriler


Araly halas etmegiň Halkara gaznasy 1993-nji ýylyň 4-nji ýanwarynda Daşkentde esaslandyrylypdy.

Türkmenistanyň “Awaza” syýahatçylyk zolagynda Araly halas etmegiň Halkara gaznasyna (AHHG) agza ýurtlaryň baştutanlarynyň sammiti geçiriler.

Sammit 24-nji awgustda geçiriler.

Sammite Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň prezidentleriniň gelmegine garaşylýar.

Araly halas etmegiň Halkara gaznasy 1993-nji ýylyň 4-nji ýanwarynda Daşkentde esaslandyrylypdy. Onuň maksady Aral basseýnindäki sosial-ykdysady we ekologiki ýagdaýlary gowulandyrmakdan ybaratdyr.

Bellesek, maý aýynyň aýagynda güýçli ýel guraýan Aral deňzinden duzly tozany getirdi we Türkmenistanyň demirgazyk welaýaty Daşogzyň hem gündogar welaýaty Lebabyň ekin meýdanlaryny örtdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG