Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkiýedäki türkmen toýlarynda 'guşak çözdürilýär', Şwesiýadaky türkmen çagalaryna ene dilinden sapak berilýär


Gelin getirjek maşyn. Arhiw suraty

Türkmenistan garaşsyz bolandan soňky döwürde köp raýatlaryň dürli ýurtlara göçmegi bilen ol ýerlerde türkmen diasporalary emele geldi.

Eýsem, daşary ýurtlarda ýaşap, öz däpleriňi saklamak aňsatmy? Daşary ýurtlarda dogup, ösüp, kemala gelýän türkmen ýaşlary öz däplerinden habardarmy ýa-da oňa gyzyklanma bildirýärmi? Ýewropadaky we Türkiýedäki türkmen diasporasynyň öz däplerini saklamakda nähili kynçylyklary bar?

Azatlyk Radiosy "Dünýä türkmenleri" gepleşiginiň bu sanyny türkmen diasporasynyň öz däplerini saklamagynda duş gelýän kynçylyklaryna gönükdirýär.

Gepleşigi diňläp, bu ugurdaky pikirleriňizi we tejribeleriňizi aşakdaky foruma teswir görnüşinde ýazyp bilersiňiz.

Türkiýedäki türkmen toýlarynda 'guşak çözdürilýär', Şwesiýadaky türkmen çagalaryna ene dilinden sapak berilýär
please wait

No media source currently available

0:00 0:10:00 0:00

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG