Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Günbatar ýurtlary Orsýeti Siriýany çäklendirmäge, “adam heläkçiliginiň” öňüni almaga çagyrýar  


Siriýanyň grafiti suratkeşi 35 ýaşly Aziz Azmar Idlibde bir ýumurlan binada Orsýete garşy çeken işini tamamlaýar. 9-njy iýun, 2018

Günbataryň iri döwletleri Orsýeti öz ýarany Siriýany çäklendirip, ony göz astyna almaga hem-de ýurtda dowam edýän 7 ýyllyk raýat urşunda ýene-de bir “gumanitar krizisiň” ýüze çykmagynyň öňüni almaga çagyryş etdi.

Germaniýanyň kansleri Angela Merkel bilen Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Tramp 27-nji awgustda geçiren telefon söhbetdeşliginde Siriýadaky ýagdaýlary, hususan-da Türkiýe bilen serhetleşýän Idlip regionyndaky ynsanperwerlik ýagdaýlaryny maslahat etdiler diýip, iki ýurduň baş dolandyryş edaralary mälim etdiler.

“Iki lider Idlib welaýatynda gumanitar krizisiň döremeginiň öňüni almak üçin halkara herekete çagyrdylar” diýip, Ak tamyň metbugat wekili Sarah Sanders aýtdy.

“Ýagdaýlaryň ýaramazlaşmagynyň öňüni almak üçin Orsýet Siriýa hökümetine erk edip asudalygy ýöretmäge çagyryş edildi” diýip, Merkeliň metbugat wekili Steffen Seibert belledi.

Birleşen Ştatlary, Fransiýa we Britaniýa geçen hepde Siriýa hökümetine himiki ýarag ulanmazlyk barada duýduryş yglan etdi.

Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Makron 27-nji awgustda Siriýanyň prezidenti Başar al-Assada gözegçilik edip, çäklendirmek boýunça Orsýete özbaşdak çagyryş etdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG