Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ABŞ-nyň ilçisi Ýerewanyň 2008-nji ýyldaky gazaplylyk bilen baglylykdaky derňewini goldady


ABŞ-nyň Ermenistandaky ilçisi Riçard Mills

ABŞ Ermenistanda 2008-nji ýylyň martynda geçirilen prezidentlik saýlawlaryndan soň dörän gazaplylyk bilen baglylykda “açyk we aýdyň derňewiň” geçirilmegini görmek isleýär diýip, ABŞ-nyň Ýerewandaky ilçisi Riçard Mills aýtdy.

Şu ýyl ermeni prokurorlary saýlawlardan soň adam pidalaryna getiren gazaplylygy seljermek üçin, derňewe başladylar.

ABŞ-nyň muňa goldaw bildirmeginden birnäçe gün öň, Kreml bu derňewi tankytlady.

Mundan on ýyl ozal, oppozisiýa aktiwistleri dawaly prezidentlik saýlawlarynda galplyklaryň bolandygyny aýdyp, protest geçiripdiler. Howpsuzlyk güýçleriniň demonstrantlar bilen çaknyşmagy netijesinde, sekiz protestçi we iki polisiýa ofiseri öldürilipdi.

XS
SM
MD
LG