Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Orsýetiň we Siriýanyň hökümet uçarlary Siriýanyň Idlib welaýatyny bombalady


Siriýaly protestçiler pitneçileriň elindäki Idlibde milli baýdaklaryny galadyp, Siriýa hökümetine we onuň ýaranlary Orsýete, Eýrana garşy durmagy wada berdiler. 7-nji sentýabr, 2018.

Orsýetiň we Siriýanyň hökümet uçarlary Siriýanyň Idlib welaýatynyň pitneçileriň elindäki şäherlerine ýygjam howa zarbalaryny urdy.

Siriýanyň adam hukuklaryna gözegçilikedýän obserwatoriýasy 8-nji sentýabrda urlan zarbalaryň Siriýanyň prezidenti Başar al-Assadyň hökümetiniň bu sebite hüjüm etmek barada bir aý ozal atan haýbatyndan bäri “iň gazaply” reýdler bolandygyny aýdýar.

Adam hukuklary topary 60-a golaý rus uçarynyň welaýata günüň ir sagatlarynda üç sagatlap agyr zarba urandygyny aýdýar.

Siriýanyň dikuçarlary bolsa, aýdylmagyna görä, Han Şeýkun şäheriniň eteklerindäki jaýlaryň ýokarsyndan “barrel bombalaryny” – partlaýjy bilen doldurylan demir konteýnerleri taşladylar.

Bu hüjümler Eýranyň, Orsýetiň we Türkiýäniň prezidentleriniň duşuşan gününiň ertesi edilýär. Olar Idlibde ýaraşyk baglaşmagy ýola goýmak barada ylalaşyp bilmediler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG