Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Demirgazyk Waziristanda ýedi pakistanly esger, dokuz jeňçi öldürildi


Pakistan esgerleri. Karaçi, 19-njy sentýabr, 2018 ý.

Owgan serhedine golaý ýerde, Demirgazyk Waziristandaky daglykda gizlenýän jeňçileriň bukusyna reýd geçiren pakistan esgerleriniň ýedisi atyşykda wepat boldy diýip, Pakistanyň harbylary aýtdy.

Şeýle-de, Demirgazyk Waziristanyň Gharlamai we Spera Kunar Algad töwereklerinde bolan söweşlerde 9 jeňçi öldürildi diýip, harbylar 22-nji sentýabrda habar berdiler.

Habarda aýdylmagyna görä, jeňçiler Owganystan bilen aradaky serhetden geçip, Pakistana sümüp giripdirler.

Wepat bolan harbylaryň arasynda Pakistan goşunynyň kapitany hem bar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG