Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Bolgariýada žurnalistiň ölümi derňelýär


Wiktoriýa Marinowan

Bolgariýada bir žurnalist öli tapyldy. Ýerli resmiler munuň adaty bir jenaýat bolandygyny ýa-da habarçynyň işi bilen baglydygyny seljerýärler.

Wiktoriýa Marinowanyň jesedi ýekşenbe güni Ruse şäheriniň seýilgähleriniň birinde tapyldy. Ol jynsy taýdan hem zorlanypdyr.

Ýerli prokuratura Wiktoriýa Marinowanyň mobil telefonunyň, ulagynyň açarynyň, äýneginiň dagy ýitirim bolandygyny aýtdy.

Marinowa kellesine ýeten zeperler we bogulmasy sebäpli aradan çykypdyr.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG