Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

‘Al-Kaýda’ bilen ilteşikli jeňçiler ‘Eýranyň üstünden gadagan edilen harytlary eksport etdiler’


“Al-“Şabaab” toparynyň jeňçileri.

“Al-Kaýda” bilen ilteşikli jeňçileriň topary Eýranyň üstünden Somalide öndürilen bikanun kömri eksport edip, millionlarça dollar gazanç edýär, diýip habar serişdeleri BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşine hödürlenen hasabatda aýdylýandygyny belleýärler.

AFP we Reuters habar agentlikleriniň maglumatyna görä, mart aýyndan bäri bikanun kömür Eýranyň portlaryna eltilip, ol ýerde hem “Eýranyň önümi” hökmünde täzeden gaplanypdyr.

2012-nji ýylda BMG “Al-Kaýdanyň” Somalidäki şahamçasy “Al-“Şabaab” jeňçi toparynyň kömürden edinýän girdejilerini togtatmak üçin, bu magdanyň importyny gadagan edipdi.

BMG-niň maglumatlaryna görä, gadagançylyga garamazdan 2017-nji ýylda Somali eksport üçin kömrüň 3.6 million haltasyny öndürip, 7.5 million dollar möçberinde hem girdeji edinipdir.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG