Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Hytaýda çagalar bagyna pyçak bilen hüjüm edildi


Illýustrasiýa suraty

Hytaýyň günorta-günbataryndaky Siçuan welaýatyndaky çagalar bagynyň birine pyçakly bir aýalyň hüjüm etmegi netijesinde azyndan 14 çaga ýaralandy.

Polisiýanyň beren maglumatyna, Çonking şäherinde bir aýal aşpez pyçagy bilen çagalara hüjüm edipdir.

Sosial ulgamlarynda peýda bolan wideolarda we suratlarda egin-başy gana bulaşan, şeýle-de käbirleriniň ýüzünde pyçak urgusynyň yzy bolan çagalary görse bolýar.

Aýal wakanyň ýüze çykan ýerinde tussag edildi. Hüjümiň sebäpleri häzirlikçe belli däl.

Soňky döwür Hytaýda çagalara pyçak bilen hüjüm etmek hadysalary köpeldi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG