Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

“Talybanyň” hüjüminde owgan güýçleriniň 13 agzasy öldürildi


Owgan esgeri Gazni-Paktika magistral ýoluna gözegçilik edýär. Arhiw suraty

Owganystanyň Gazni welaýatynda howpsuzlyk güýçleri bilen jeňçileriň arasynda ýüze çykan ok atyşlykda owgan güýçleriniň hataryndan azyndan 13 gullukçy öldürildi.

Gazni welaýatynyň häkiminiň metbugat-wekiliniň Azatlyk Radiosyna gürrüň bermegine görä, jeňçiler duşenbe güni ir bilen Khogýani etrabyndaky barlag-gözegçilik nokadyna hüjüm edipdirler.

Mohammad Arif Nooriniň beren maglumatyna görä, çaknyşykda alty polisiýa işgäri we ýedi esger öldürilipdir; azyndan dört polisiýa işgäri hem ýaralanypdyr.

Üç sagada çeken çaknyşynda “Talybanyň” azyndan alty jeňçisi öldürilipdir we 10-a golaýy ýaralanypdyr.

“Talybanyň” metbugat wekili Zabihullah Mujahid barlag gözegçilik nokadyna edilen hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG