Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

ABŞ-nyň Eýrana garşy girizen sanksiýalary güýje girdi


Eýran ABŞ-nyň mundan owalky girizen sanksiýalary sebäpli häzir agyr maliýe kynçylyklaryny başdan geçirýär.

ABŞ-nyň Eýranyň energiýa, gämi we maliýe pudaklaryna garşy girizen sanksiýalary güýje girdi.

ABŞ resmileri munuň bilen baglylykda, häzirlikçe hiç hili bildiriş bilen çykyş etmediler.

Eýranyň prezidenti Hassan Rohani Tähranyň “sanksiýalardan sowa geçip”, nebiti satmagyny dowam etdirjekdigini aýtdy.

Eýran ABŞ-nyň mundan owalky girizen sanksiýalary sebäpli häzir agyr maliýe kynçylyklaryny başdan geçirýär.

XS
SM
MD
LG