Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistanyň prezidenti Türkiýäniň Palatalar we biržalar birleşiginiň başlygy bilen duşuşdy


Prezident Berdimuhamedow türk kärdeşi Rejep Taýyp Erdogan bilen. Arhiw suraty. Ankara, 3-nji mart, 2015

Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 6-njy noýabrda Türkiýäniň Palatalar we biržalar birleşiginiň başlygy Rifat Hisarjyklyogluny kabul etdi.

TDH-nyň maglumatyna görä, taraplar ikitaraplaýyn haryt dolanyşygyny artdyrmak, maýa goýum işjeňligini höweslendirmek, dürli ugurlarda işewür hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin amatly şertleriň bardygyny bellediler.

Şeýle-de neşir Hisarjyklyoglunyň türk kompaniýalarynyň Türkmenistandaky taslamalary amala aşyrmaga işjeň gatnaşmaga taýýardygyny tassyklandygyny habar berýär. Şol bir wagtda gepleşikleriň hiç bir jikme-jikligi anyklaşdyrylmaýar.

Habarlardan mälim bolşy ýaly, Türkmenistanda iri gurluşyk taslamalaryny amala aşyran türk kompaniýalary soňky ýyllarda Aşgabat bilen arada dörän dürli ylalaşmazlyklar esasynda türkmen bazaryndan çekilmäge köp ýykgyn edýär.

XS
SM
MD
LG