Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Çalik Holding türkmen elektrik geçiriji taslamasyna $1.6 millard maýa ýatyrýar


(çepden) Türkiýeli telekeçi Ahmet Çalyk, prezident Saparmyrat Nyýazow, şol wagtky saglyk ministri Gurbanguly Berdimuhamedow

Türk kompaniýasy üçünji gün Türkmenistandan Owganystana we Pakistana çekiljek elektrik geçiriji taslama $1.6 millard möçberinde maýa ýatyrmaga razy boldy diýip, 1tvnews.af agentligi 7-nji noýabrda habar berdi.

Kabulda prezident Aşraf Ganiniň gatnaşmagynda guralan dabarada Owganystanyň energiýa we suw ministriniň wezipesini ýerine ýetirýän Mohammad Gul Khulmi bilen Çalik Holding kompaniýasynyň başlygy Ahmet Çalyk özara düşünişmek jarnamasyna gol çekdi diýip, habarda aýdylýar.

Neşiriň owgan ministriniň sözlerine salgylanyp ýazmagyna görä, bu taslama durmuşa geçirilse, Owganystan bilen Pakistanyň hersi ýylda Türkmenistandan 1,000 megawatt elektrik toguny alar. Munuň üstesine, Owganystan ýylda üstünden geçiren elektrik togy üçin $100 million girdeji alar.

Gürrüňi edilýän elektrik geçiriji Owganystanda 750 km aralyga çekilmeli we onuň gurluşygynyň üç ýylda tamamlanmagyna garaşylýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG