Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Orsýet: Döwlet raketa firmasynyň başlygy saç bejerýän gyzyna 'pul akdyrýar'


Orsvet. Taktiki raketalar korporasiýasynyň, KTRV-nyň raketalary

Orsýetiň prezidenti Wladimir Putiniň sözçüsi Taktiki raketalar korporasiýasyndaky, KTRV diýip bilinýän döwlet ýarag zawodyndaky ýokary derejeli korrupsiýa barada çap edilen gazet makalasyna güman salmaga çalyşdy.

Garaşsyz neşir bolan “Novaya Gazeta” 7-nji noýabrda raketa korporasiýasynyň direktorynyň 29 ýaşyndaky gyzynyň biznesde uly aksiýalarynyň bardygyny, sebäbi onuň döwlet eýeçiligindäki guramanyň alýan girdejilerinden uly peýda görýändigini habar berdi.

Makalada aýdylmagayna görä, KTRV-nyň direktory Boris Obnosowyň gyzy Olga Zorikowa toýlarda we moda görkezilende grimçi we saç bejeriji bolup işleýär, emma ol çylşyrymly eýeçilik gurluşlary arkaly Zvezda-Strela adynda TRV-Engineering kompaniýasynyň 20 prosentine eýeçilik edýär.

Putiniň sözçüsi Dmitriý Peskow 7-nji noýabrda žurnalistlere hökümetiň bu makaladan habarlydygyny, eger gyzyklanma döretse, oňa kanun goraýjy guramalaryň seretjekdigini aýtdy.

Peskow makalanyň mazmunyna aralaşmady, emma adamlaryň "essasyz jarnamalara ynanyp ýörmeli däldigini" öňe sürdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG