Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Kiýewde aşa-sagçy ‘radikallar’ sebäpli transgenderleriň ýörişi ýatyryldy


Demonstrantlar Kiýewde geçirilen transgender ýörişine gatnaşýarlar, 18-nji noýabr, 2018 ý.

Transgenderleriň hak-hukuklary ugrunda iş alyp barýan aktiwistler, muňa garşy ýöriş geçirenleriň protestçilere hüjüm etmegi netijesinde, Kiýewde planlaşdyrylan demonstrasiýany dargatmaly boldular.

Çäräniň guramaçylary polisiýany Şewçenko seýilgähinde ýygnanmaly 40 töweregi LGBT aktiwistini goramak üçin ýeterlik tagalla etmezlikde aýypladylar.

Transgenderleriň halkara ýatlama gününe gabatlanyp Kiýewde planlaşdyrylan bu çäre ýerli häkimiýetler bilen ylalaşylypdy.

Çärä garşy çykyp sebite “dini radikallar we aşa-sagçy toparlar” gelenden soňra, aktiwistler bu ýerden gitmeli boldular.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG