Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Iki gyzy üçin aliment tölemedik türkmenistanly rus aeroportunda saklandy


Çeboksar görnüşi

Çeboksar häkimiýetleri 35 ýaşly türkmenistanlyny aliment bergileri sebäpli watanyna goýbermediler diýip, rus mediasy habar berýär. Ol kämillik ýaşyna ýetmedik iki gyzynyň eklenji üçin 500 müň rubldan gowrak aliment tölegini tölemändir.

Moýgorod-onlaýn.ru neşiriniň maglumatyna görä, bergisi 30 müňe eten adamlar Orsýetden daşyna goýberilmeýär. Şu sebäpden ýurduna gitjek bolan türkmenistanly aeroportda saklandy.

Netijede ol gyssagly ýagdaýda aliment boýunça bergisini we ýene 35 müň rubl möçberinde tutum tölemeli boldy. Bergilerini tölän türkmenistanly ertesi gün öz ýurduna dolanmaga mümkinçilik aldy diýip, çuwaş häkimiýetleri habar berýär.

XS
SM
MD
LG