Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Eýranda ýer titremede 700 adam ýaralandy


Ýer titremede ýaralananlara medisina kömegi berilýär.

Eýranyň günbatar, Yrak bilen serhetdeş sebitlerinde ýüze çykan ýer titremesinde ýaralananlaryň sany 700-e adama ýetdi.

Eýran resmileri 6.4 bal derejesinde bolan tebigy hadysanyň netijesinde heläk bolanlar barada entek maglumatyň ýokdugyny aýdýarlar.

Geçen ýyl gürrüňi gidýän sebitde ýüze çykan ýer sarsgynynda 600 adam ölüp, 9 müňe golaýy hem ýaralanypdy.

Eýranyň adatdan daşary ýagdaýlar edarasynyň başlygy ýaralananlaryň öýlerinden daşary gaçyp barýan mahaly şikeslenendiklerini belledi.

“Ýer titremäniň uly şäherleriň golaýynda ýüze çykmandygyna şükür etmeli. Emma, onuň golaý-goltumdaky obalara zyýan ýetiren bolmagy mümkin. Men sebitde köp obalaryň ýokdugyna umyt edýärin” diýip, Eýranyň seýismologiýa merkeziniň başlygy Ali Moradi çykyş etdi.

ABŞ-nyň Geologiýa gözegçilik gullugynyň maglumatyna görä, ýer titremäniň episentri Yragyň serhedine golaý, Ilam şäherinden 114 kilometr uzaklykda bolup, ol 10 kilometr çuňlukda döräpdir.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG