Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Kabul hüjüminde 10 adam öldi, 19-sy ýaralandy


Owgan howpsuzlyk güýçleri. Arhiwden alnan illýustrasiýa suraty.

Kabulda daşary ýurtly borçnamalaýyn howpsuzlyk gulluklarynyň bölüminde amala aşyrylan hüjümde azyndan 10 adam öldi, başga-da 19-sy ýaralandy.

Içeri işler ministrliginiň maglumatyna görä, jeňçiler bölümiň girelgesinde bir ulagy partladyp, soňy bilen-de onuň içine kürsäp giripdirler.

Hüjümiň jogapkärçiligini “Talyban” öz üstüne aldy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG