Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ABŞ, Hytaý prezidentleri söwda tariflerini galdyrmazlyk ylalaşygyna geldi


Ylalaşyklar iki lideriň Argentinada, nahar başynda geçiren iki sagatlyk gepleşiklerinde gazanyldy.

Ak tam ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp bilen onuň hytaýly kärdeşi Si Jinpingiň öz aralarynda barha güýçlenýän söwda urşuny 90 günlük togtadyp, dünýäniň iki sany iň uly ykdysadyýetiniň arasyndaky dawanyň mundan aňryk ilerlemeginiň öňüni almaga çalyşmak hakynda bir pikire gelendiklerini aýdýar.

Ak tamyň 1-nji dekabrdaky beýanatynda Waşingtonyň ýanwarda hytaý harytlaryna goýlan tarifleri ýokarlandyrmazlyga razy bolandygy hem aýdylýar.

Ýöne hytaý harytlaryna golaýda girizilen we 200 milliard ABŞ dollaryna barabar bolan 10 prosentlik tarif ýokarlanmasy üýtgewsiz galar diýip, beýanatda bellenilýär.

Hytaýyň söwda ministriniň orunbasary Wang Şouwen hem iki lideriň beýleki harytlara täze tarifleri girizmezlik barada ylalaşandyklaryny aýtdy.

Bu ylalaşyklar iki lideriň Argentinada, 20-ler sammiti mahalynda nahar başynda geçiren iki sagatlyk gepleşiklerinden soň belli boldy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG