Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

BMG-niň ilçisi: Owganystanda parahatçylygy ornaşdyrmak mümkinçiligi ‘häzirkisi ýaly ýokary bolmandy’


BMG-niň Owganystan boýunça ilçisi Tadamiçi Yamamoto.

BMG-niň Owganystan boýunça ilçisi ýurtdaky konflikti gepleşikleriň üsti bilen çözmek ugrundaky tagallalaryň üstünlikli tamamlanmak mümkinçiliginiň häzirkisi ýaly ýokary bolmandygyny aýtdy.

Tadamiçi Yamamotonyň belliklerinden öň, owgan “Talybany” Birleşen Arap Emirliklerinde ABŞ-nyň resmileri bilen duşuşandyklaryny aýtdylar. Bu “Talyban” bilen parahatçylyk gepleşiklerine resmi ýagdaýda başlamak ugrundaky möhüm ädim hökmünde häsiýetlendirildi.

BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşinde eden çykyşynda Ýamamoto regiondaky döwletleri hem parahatçylyk gepleşiklerine “goşant goşmaga” çagyrdy.

“Talyban” ilki ABŞ-a bilen ylalaşyga gelmeýänçä, Kabul hökümeti bilen gepleşikleri geçirmekden ýüz öwrüp gelýärdi.

Birleşen Ştatlary “Talyban” bilen gepleşikleri geçirendigi ýa geçirmändigi barada häzirlikçe resmi çykyş etmedi. Emma, mundan öň ABŞ-nyň ýörite ilçisi Zalmaý Khalilzad “Talyban” wekilleri bilen azyndan iki tapgyr gepleşikleri geçiripdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG