Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Bosnianyň serb polisiýasy protestleriň liderini tussag etdi


Dawor Dragiçewiç, Banja Luka, 20-nji sentýabr, 2018.

Bosnia-Herzegowinanyň etnik serb böleginde polisiýa oglunyň ölümine degişli hakykaty gözläp çykyş eden we protestleriň döremegine sebäp bolan adamy tussag etdi. Ol polisiýanyň soraga çagyrmagyndan ýüz öwrüpdi.

Polisiýa Dawor Dragiçewiçi 25-nji dekabrda Srbska Respublikanyň paýtagty Banja Lukada tussag etdi. Ýene ençeme adam, şol sanda Dragiçewiçiň öňki aýaly hem tussag edildi.

Dragiçewiç maşgalasynyň aklawçysy Dawor Dragiçewiçiň tussag edilmeginiň dowamynda ejir çekendigini aýtdy. Polisiýa bu aýyplamalary ret etdi.

Sosial mediada ýerleşdirilen wideolarda polisiýa ofiserleriniň Banja Lukanyň merkezinde raýatlar bilen ýakalaşýandygy görkezilýär.

Ýewropa Bileleşiginiň Bosniýadaky delegasiýasy ýaýradan beýanatynda ýagdaýa syn edýändigini mälim etdi.

Dragiçewiç 21 ýaşly oglunyň ölüminde soň "Dawid üçin adalat" atly hereket döretdi. Onuň ogly Dawid bir hepdeläp ýitirim bolansoň öli tapyldy. Kakasy onuň ogurlanandygyny, gynalyp, öldürlendigini aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG