Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmen prezidenti Indoneziýanyň hökümetine sunami sebäpli gynanç bildirdi


Pandeglang kenary, Indoneziýanyň Banten regiony, 24-nji dekabry, 2018

Türkmenistanyň prezidenti Indoneziýanyň hökümetine ýurtda bolan güýçli sunami bilen baglylykda gynanç bildirdi.

Gurbanguly Berdimuhamedowyň Indoneziýanyň prezidenti Džoko Widodo ýolan gynanç hatynyň mazmuny 25-nji dekabrda türkmen mediasynda çap boldy.

21-nji dekabrdan 22-nji dekabra geçýän gijesi Indoneziýanyň Ýawa we Sumatra adalarynyň arasyndan geçýän Zond bogazynda dörän suw joşguny zerarly 429 adam wepat boldy we bir ýarym müň çemesi adam ýaralandy. Ýene 150-den gowrak adam ýiten hasaplanýar. Ýüzlerçe ýaşaýyş jaýy we myhmanhana weýran boldy.

Seýsmologlar güýçli tolkunyň emele gelmegine Anak-Krakatau wulkanynyň joşmagynyň sebäp bolan bolmagyny çak edýärler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG