Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Serbler Wuçiçe garşy protest bildirýär, hüjümleri bes etmek talap edilýär


Protestçiler. Belgrad, 15-nji dekabr, 2018. Arhiw suraty
Protestçiler. Belgrad, 15-nji dekabr, 2018. Arhiw suraty

Müňlerçe adam aýazly we garly howada Belgradda ýöriş edip, serb prezidenti Aleksandar Wuýiçe garşy protest geçirdi. Olar žurnalistlere we oppozisiýa garşy hüjümleriň bes edilmegini talap edýärler.

15 müň çemesi protestçi jürlewük çalyp, “Wuçiç, ogry!” diýen şygara gygyryp, “Dönükligi togtat, Konstitusiýany gora we halkyňy golda” diýen şygarly plakatlaryny galgatdy.

5-nji ýanwardaky hökümete garşy protest köp hepde bäri geçirilýän bäşinji demonstrasiýa bolup durýar.

“Beta” habar agentligi kiçiräk protestleriň beýleki ýerlerde, şol sanda günortadaky Kraguýwak, demirgazykdaky Nowyý Sad şäherlerinde hem gurnalandygyny habar berdi.

Protestler geçen aý oppozisiýadaky syýasatçy Borko Stefanowiçiň ogrular toparçagy tarapyndan urlup-ýenjilmeginden başlandy. Oppozisiýa partiýalary we guramaçylar Wuçiçi awtoritar bolmakda, onuň dolandyryjy partiýasyny bolsa korrupsiýada aýyplaýarlar. Wuçiç bu aýdylýanlary ret edýär.

XS
SM
MD
LG