Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Müňlerçe wenger täze zähmet kanunyna garşy protest bildirdi


Wenger protestçileri. Budapeşt, 5-nji ýanwar, 2019.

Wenger paýtagty Budapeştde müňlerçe adam köçelere çykyp, premýer-ministr Wiktor Orbanyň sag-ganat hökümetiniň goldaýan täze zähmet kanunyna garşy protest bildirdi.

Orban 20-nji dekabrda täze kanuna gol çekileli bäri gurnalan protestleri “şermendelik gykylygy” hökmünde häsiýetlendirdi we, subutnama getirmezden, dünýäniň beýleki ýerlerindäki sag-ganat liderlere mahsus bolan gylyga eýerip, olary wenger-amerikan liberaly Jorj Soros tarapyndan maliýeleşdirilmekde aýyplady.

5-nji ýanwarda oppozisiýa partiýalary, kärdeşler arkalaşyklary we raýat toparlary tarapyndan gurnalan ýygnanyşyga gatnaşanlar “Režimi süpürip taşla”, “Gulçulyk kanuny” diýen şygarlary göterip, parlament binasyna tarap ýöriş etdiler.

XS
SM
MD
LG