Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Owganystanda “Talyban” azyndan 15 polisiýa ofiserini öldürdi


Owganystanyň polisiýa ofiserleri. Illýustrasiýa suraty.

Owganystanda “Talyban” jeňçileriniň amala aşyran hüjümlerinde polisiýa ofiserleriniň azyndan 15-si öldürildi, başga-da 19-sy ýaralandy.

Takhar welaýatynda “Talyban” barlag-gözegçilik nokadyna hüjüm edip, azyndan sekiz polisiýa ofiserini öldürdi. Ýerli geňeşiň agzasy Khawja Ghar etrabynda ýüze çykan hadysada başga-da 14 ofiseriň ýaralanandygyny aýtdy.

Ýurduň demirgazygyndaky Baglan welaýatynda “Talyban” jeňçileriniň polisiýanyň barlag-gözegçilik nokadyna eden hüjüminde ýedi polisiýa ofiseri öldürildi. Ýerli resmiler welaýatyň merkezi Pul-e Khumri şäheriniň eteginde bolan hüjümde azyndan bäş ofiseriň ýaralanandygyny hem aýtdylar.

“Talyban” hüjümleriň jogapkärçiligini bata-bat öz üstüne almady.

Jeňçiler soňky aýlarda howpsuzlyk wekillerine we hökümet binalaryna garşy hüjümlerini ýaýbaňlatdylar. Şol bir wagtda, owgan we ABŞ güýçleri söweşijileriň meýdan kommandirlerine garşy operasiýalarynyň gerimini güýçlendirdiler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG