Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Pompeo Howpsuzlyk geňeşini Guaidony geçiş prezidenti hökmünde ykrar etmäge çagyrar


ABŞ-nyň döwlet sekretary Maýk Pompeo. Arhiw suraty

ABŞ-nyň döwlet sekretary Maýk Pompeo 26-njy ýanwarda geçiriljek adatdan daşary duşuşykda BMG-niň Howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryny oppozisiýa lideri Huan Guaidony Wenezuelanyň geçiş prezidenti hökmünde ykrar etmäge çagyrar diýip, Döwlet departamentiniň 25-nji ýanwardaky beýanatynda aýdylýar.

"Sekretar Pompeo Howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryny we halkara jemgyýetçiligini Huan Guaidony Wenezualanyň konstitusiýa boýunça geçiş prezidenti diýip ykrar etmek bilen, halkara parahatçylygyny we howpsuzlygyny goldamaga hem-de geçiş hökümetiniň demokratiýany we kanunyň hökmürowanlygyny dikeltmek tagallalaryna ýardam bermäge çagyrar” diýip, beýanatda aýdylýar.

15 agzaly geňeşiň duşuşygy, ABŞ we regiondaky ýurtlaryň bir topary Guaidony döwlet baştutany hökmünde ykrar edip, prezident Nikolas Madurany işden çekilmäge çagyrandan soň, Birleşen Ştatlaryň talaby bilen geçiriler.

Maduro adam hukuklaryny bozmak aýyplamalarynda we Wenezuelanyň ykdysadyýetini düzedip bilmezlikde tankyt edilýär.

Eger-de Wenezuela babatda BMG-niň howpsuzlyk geňeşi geçirilse, Moskwa halkara kanunçylygynyň berjaý edilmegini talap eder diýip, Orsýetiň RIA habar gullugy daşary işler ministri Sergeý Lawrowyň 25-nji ýanwarda aýdan sözlerine salgylanyp habar berdi.

XS
SM
MD
LG