Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ABŞ Rusala, Deripaska bilen ilteşikli beýleki kärhanalara girizilen sanskiýalary ýatyrdy


Rus milliarderi Oleg Deripaska

ABŞ-nyň Maliýe departamenti rus oligarhy Oleg Deripaska bilen ilteşikli üç kompaniýa garşy girizilen sanksiýalaryň aradan aýrylandygyny mälim etdi.

Bu ädime Demokratlaryň gözegçiligindäki ABŞ-nyň Wekiller Öýi garşy çykyp gelýärdi.

Maliýe departamentiniň ýaýradan beýanatyna görä, sanksiýalaryň aradan aýrylmagyna alýumin läheňi Rusaldan, onuň esas En+ kärhanasyndan we elektro-energiýa EuroSibEnergo kompaniýasyndan “Oleg Deripaskanyň gönümel ýa-da gytaklaýyn paýlarynyň kemeldilmegi, şeýle-de bu kompaniýalardan onuň gözegçiliginiň aradan aýrylmagy” sebäp bolupdyr.

Sanksiýalar ilki başda aprel aýynda girizilipdi. Emma munuň netijesinde, metalyň dünýä bazarynda tolgunmalar döräp, bu hem öz gezeginde ABŞ-daky we Ýewropadaky bizneslere täsirini ýetirip başlady.

Rusal dünýädäki iň iri alýumin öndürijileriniň biridir.

ABŞ-nyň administrasiýasy rus firmalary bilen, Deripaskanyň kompaniýalardaky gözegçiliginiň aradan aýrylmagynyň öwezine sanskiýalary togtatmak barada, ylalaşyga geldi.

ABŞ-ly tankytçylar prezident Donad Trampy, öwezine hiç zat alman, Russiýa köp eglişikleri etmekde aýyplaýarlar.

Tramp öz gezeginde ozalky prezidentlerden tapawutlylykda Russiýa babatynda berk syýasaty alyp barýandygyny aýdýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG