Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Pakistan häkimiýetleri tankytlýan žurnalisti we alymy tussag etdi


Pakistan kartasy

Pakistan, metbugat işgärleriniň we aktiwistleriniň häkimiýetler tarapyndan görkezilýän görülmedik basyşlar bilen ýüzbe-ýüz bolýan wagtynda, hökümeti tankytlaýan işleri bilen tanalan žurnalisti we alymy tussag etdi.

Soňky ýyllarda onlarça hukuk goraýjy we häkimiýetleri tankyt edýän žurnalist tussag edildi ýa-da öz janlaryna abanýan howpdan howatyr edip, ýurtdan gaçdy.

Ammar Ali Jan, Lahore kolležiniň professory 9-njy fewralda, Paştun goragy hereketiniň gurnan protestine goşulanyndan soň tussag edildi. Ol biraz soň girew astynda azatlyga goýberildi.

Janyň feýsbuk sahypasynda 9-njy fewralda peýda bolan ýazgyda onuň ir sagat 4-de tussag edilendigi habar berildi.

"Men kanuna boýun bolýan raýat we adalat ugrundaky göreşden çetleşdirilmerin” diýip, beýanatda aýdylýar.

Polisiýa Janyň ýygnanyşyga gatnaşmakda, ýoly baglamakda we “döwlete garşy” söz sözlemekde aýyplanýandygyny aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG