Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Eýran suwasty gämiden ganatly raketa atmagy üstünlikli synag etdi


Eýranyň "Hoveizeh 8" ganatly raketasy

Eýran Hormuz bogazynda geçirilen ýyllyk harby-deňiz maşklary mahalynda suwasty gämiden ganatly raketa atmagy ilkinji gezek üstünlikli synag etdi diýip, döwlet mediasy habar berdi.

24-nji fewraldaky raketa synagy Birleşen Ştatlar bilen ýitileşen dartgynlygyň arasynda geçirildi. Eýran ozal uly nebit gatnawynyň ugrunda, Pars aýlagynyň agzynda ýerleşýän Hormuz bogazyny, ABŞ-nyň duşmançylykly hereketlerine jogap hökmünde, baglamak haýbatyny atdy.

Resmi IRNA habar gullugy Eýranyň Ghadir klasly harby-deňiz suwasty gämisiniň 24-nji fewralda ganatly raketany üstünlikli atmagy başarandygyny habar berdi. Emma habarda raketanyň ýetýän aralygy aýdylmady.

IRNA Eýranyň beýleki suwasty gämileriniň – Taregiň we ýurt içinde öndürilen täze Fateh gämisiniň şeýle kuwwatlyklara eýedigini aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG