Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Balide orangutany gaçyrmakçy bolan rus syýahatçysy ele salyndy


Indoneziýada orangutanlar kanun tarapyndan goralýar. Arhiw suraty

Indoneziýanyň kurort adasy Baliden orangutany gaçakçylyk ýoly bilen çykarmakçy bolan russiýaly syýahatçy tussag edildi.

Baliniň ýerli resmileriniň 24-nji martda beren maglumatyna görä, 22-nji martda 27 ýaşly Andreý Žestkow Russiýa uçmak üçin aeroportyň barlagyndan geçýän pursady ele salnypdyr.

Žestkowyň goşlarynyň içinden 2 ýaşyndaky uklap ýatan orangutan çykypdyr. Mundanam başga, gümrük işgärleri gizlenen iki gekkony we bäş hažžygy tapypdyrlar. Jandarlaryň ählisi diridi.

Indoneziýada orangutanlar kanun tarapyndan goralýar.

Eger-de, Žestkow günäli tapylsa, oňa bäş ýyl türme tussaglygynyň we 7 müň dollar pul jerimesiniň berilmegi mümkin.

XS
SM
MD
LG