Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Aşgabadyň köçelerinde goýy reňkli awtoulaglar peýda boldy

Türkmenistanyň paýtagtynda bir ýyldan gowrak wagtdan soň ak we agymtyl reňklisinden başga awtoulaglar peýda boldy. 2017-nji ýylyň ýagynda raýatlaryň goýy reňkli hususy transporty polisiýa tarapyndan saklandy, jaýlaryň öňünde duran ulaglar eýelerinden bidin jerime duralgasyna süýreldi. Azatlyk Radiosy Aşgabadyň köçelerinde 8-nji maýda düşürilen suratlardan fotosergi taýýarlady.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG