Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Kabulda hüjümçi bir maşgalanyň ýedi agzasyny öldürdi


Ölenleriň arasynda üç aýal we iki çaga hem bar.

Owganystanyň paýtagty Kabulda hüjümçi bir maşgalanyň ýedi agzasyny atyp öldürdi.

Polisiýanyň maglumatyna görä, hadysa Kabulyň günbatar sebitinde ýüze çykypdyr.

Ölenleriň arasynda üç aýal we iki çaga hem bar. Hüjümde maşgalanyň başga-da iki agzasy ýaralandy.

Polisiýa munuň ýer dawasy sebäpli ýüze çykandygyny çaklaýar.

Polisiýa derňew işine başlasa-da, häzirlikçe hiç kimi tussag etmedi.

XS
SM
MD
LG