Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Krymda iki rus desanty gark boldy


Ukrainanyň kartasy

Ukrainanyň Moskwa tarapyndan anneksiýa edilen Krym regionynda geçirilen harby-tälim türgenleşikleri döwründe iki sany rus desanty gark boldy.

Russiýanyň Günorta harby regionynyň resmileri özleriniň 26-njy iýunda beren maglumatlarynda rus armiýasynda şertnama esasynda gulluk eden iki desantyň Staryý Krym türgenleşik meýdanynda geçirilen paraşýutdan bökmek boýunça adaty türgenleşikler döwründe ölendigini mälim etdiler.

“Krymdaky howa-desant birleşiginde şertnama esasynda gulluk eden iki desant suwuň üstüne gondy we öz wagtynda özlerini paraşýut armaturalaryndan aýryp bilmedi” diýlip, habarda desantlary halas etmek synanyşyklarynyň başa barmandygy bellenilýär.

Beýanatda bu waka boýunça Howa-desant güýçleriniň ýörite komissiýasynyň we ýerli kanun goraýjy resmileriň derňewleri başladandygy mälim edilýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG