Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Armiýa başlygy: Britaniýanyň eýran tankerini ele geçirmegi “jogapsyz galdyrylmaz”


Britan deňiz güýçleri Gibraltaryň kenar ýakalarynda Eýranyň Grace 1 supertankerini, Siriýa nebiti daşamak sanksiýalaryny bozmakda aýyplap, saklapdy.

Gibraltaryň kenar ýakalarynda Eýranyň nebit tankeriniň Britaniýanyň deňiz güýçleri tarapyndan ele geçirilmegi “jogapsyz galdyrylmaz” diýip, Eýranyň harby güýçleriniň baş ştabynyň başlygy, general-maýor Mohammad Bagheri belledi.

“Eýranyň nebit tankeriniň toslama aýyplamalar esasynda ele geçirilmegi... jogapsyz galdyrylmaz. Zerur halatynda Tähran degişli jogaby berer” diýip, Bagheri 9-njy iýulda çykyş etdi.

4-nji iýulda britan deňiz güýçleri Gibraltaryň kenar ýakalarynda Eýranyň Grace 1 supertankerini, Siriýa nebiti daşamak sanksiýalaryny bozmakda aýyplap, saklapdy.

Eýran nebit tankeriniň dessine goýberilmegini talap etdi. 5-nji iýulda Eýranyň Rewolýusiýa Sakçylary muňa jogap edip britan gämisini ele geçirmek bilen haýbat atdy.

Eýranyň daşary işler ministri Mohammad Zarif gäminiň saklanmagyny “galtamançylyk” atlandyrdy, şeýle-de “munuň howply tejribäni döredýändigini we munuň dessine togtadylmalydygyny” aýtdy.

Gibraltaryň ýokary sudy tankeri 14 gün saklamak boýunça degişli rugsatnamany berdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG