Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gürji žurnalisti Putin baradaky paýyş sözlerinden soň iki aý işinden çetleşdirildi


Giorgi Gabunian öz çykyşynda Putini “pis basybalyjy” atlandyrdy.

Gürjüstanyň oppozisiýa tarapyndan dolandyrylýan Rustawi-2 tele-kanaly žurnalist Giorgi Gabuniany – onuň rus prezidenti Wladimir Putine garşy aýdan gödek we paýyş sözleri üçin – 2 aý möhlet bilen işinden çetleşdirdi.

8-nji iýulda Rustawi-2 özüniň efirini alty sagat kesipdi. Mundan öň, ýüzlerçe demonstrant žurnalistiň Putin baradaky belliklerine garşy protest geçiripdi.

Giorgi Gabunianyň “Postscript” gepleşiginde rus dilinde eden bellikleri gürji prezidenti Salome Zurabişwili tarapyndan “prowokasiýa” atlandyrylyp, ýazgaryldy. Gabunianyň çykyşyny Tblisiniň häkimi we Russiýanyň Daşary işler ministrligi hem ýazgardy.

Gürjüstanyň premýer-ministri Mamuka Bekhtadze Gabunianyň çykyşyny “ýigrendiriji prowokasiýa” atlandyryp, onuň “ýurdy durnuksyzlaşdyrmak synanyşygy bolandygyny” hem belledi.

Gürjüstanyň Žurnalistiki Etika boýunça hartiýasy Gabunianyň bellikleriniň “etika gabat gelmeýän hereket bolandygyny” we onuň žurnalistlere bolan ynama zeper ýetirýändigini aýtdy.

Gabunian öz çykyşynda Putini “pis basybalyjy” atlandyrdy, şeýle-de Putiniň ejesi we kakasy barada paýyş sözleri aýtdy, mundan başga-da Putiniň mazarynda täret etjekdigini söz berdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG