Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ABŞ gämi gatnawlarynyň goraglylygyny kepillendirjek harby koalisiýa ugrunda tagalla edýär


Arhiwden alnan illýustrasiýa suraty

ABŞ Eýranyň liderleri bilen dartgynlylyklaryň barha ýitileşýän döwri Eýranyň we Ýemeniň kenar ýakalaryndaky gämi gatnaw ýollarynyň goraglylygyny kepillendirmek üçin harby koalisiýany düzmek ugrunda tagalla edýär.

“Biz Hormuz bogazyndaky we Bab al-Mandab [bogazyndaky] hereket azatlygyny kepillendirjek koalisiýany düzmek ugrunda ençeme döwletler bilen gepleşikleri alyp barýarys” diýip, ABŞ-ly general Jozef Dunford (Jozeph Dunford) goranmak sekretarynyň wezipesini ýerine ýetiriji Mark Esper we döwlet sekretary Maýk Pompeo (Mike Pompeo) bilen geçiren gepleşiginden soň žurnalistlere gürrüň berdi.

Dunford koalisiýanyň düzümine girmegine garaşylýan döwletleriň sany barada hiç zat aýtmady.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG