Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Gazagystanda doglan amerikan raýaty YD üçin söweşmekde, tälim bermekde aýyplandy


Ruslan Maratowiç Asainowyň sudda çekilen suraty

Gazagystanda doglan we amerikan raýatlygyny alan erkek Nýu-Ýorkda “Yslam döwleti” ekstremist topary üçin söweşendigi, ýarag tälimçisi bolup gulluk edendigi üçin aýyplandy.

ABŞ-nyň Adalat departamenti 19-njy iýulda 42 ýaşyndaky Ruslan Maratowiç Asainowyň Siriýanyň kürt ýolbaşçylygyndaky Demokratik güýçleriniň eline düşüp, ABŞ-a güýçlerine tabşyrylmazyndan öň bäş ýyllap YD üçin söweşendigini aýtdy.

Nýu-Ýorkdaky federal suduň prokurorlary Asainowyň 2013-nji ýylda ýaşaýan ýeri bolan Brooklinden ilki Türkiýä, soň ol ýerden Siriýa gidendigini, bu ýerde 2018-nji ýyla çenli söweşendigini aýtdylar.

Siriýada ol, aýdylmagyna görä, YD hatarlarynda mergen hökmünde ýokary galdy we soňra ýaraglar boýunça tälim beriji boldy.

Şeýle-de ol ekstremist topara adam, nöker toplamak synanyşyklarynda aýyplandy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG