Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Aziýa ösüş banky Türkmenistan boýunça täze direktoryny belledi


Si Si Ýo 2012-2017-nji ýyllarda bankyň Täjigistan boýunça direktory bolup işledi.

Aziýa ösüş bankynyň (AÖB) Türkmenistan boýunça direktorynyň wezipesine Si Si Ýo bellenildi diýip, bankyň resmi saýtynda habar berilýär.

Ol AÖB-nyň Türkmenistan babatdaky işlerine ýolbaşçylyk eder, bankyň hyzmatdaşlyk edilýän ýurt boýunça 2021-nji ýyla çenli döwri öz içine alýan strategiýasyny durmuşa ornaşdyrar.

Esasy üns ýurduň transport we energiýa pudaklarynyň mümkinçiligini ýokarlandyrmaga, şeýle-de saglygy saklaýyş, bilim we azyk önümleriniň howpsuzlygy meselelerine gönükdiriler diýip, habarda aýdylýar.

Ýo Kanadanyň raýaty we ylymlaryň doktory derejesi bar, ol AÖB-da 2000-nji ýyldan bäri işleýär, 2012-2017-nji ýyllarda bankyň Täjigistan boýunça direktory bolup işledi.

AÖB Türkmenistan bilen 2000-nji ýyldan bäri hyzmatdaşlyk edýär we ýurtda ykdysadyýeti dürlüleşdirmäge, sebitara gatnaşyklary pugtalandyrmaga ýardam edýär.

1966-njy ýylda döredilen we garyp-gasarlygy ýok etmegi maksat edinýän AÖB 68 ýurtda işleýär we olaryň 49-sysy Aziýa-Ýuwaş okean sebitine degişli.

XS
SM
MD
LG