Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ozalky gyrgyz prezidenti Atambaýewe korrupsiýa aýyplamasy bildirildi


Gyrgyz ýörite güýçleri.

Gyrgyzystanyň ozalky prezidenti Almazbek Atambaýewe resmi taýdan korrupsiýa aýyplamasy bildirildi.

Mundan öň, ozalky prezident tas 24 sagada çeken gan döküşmeden we döwlet howpsuzlyk güýçleri bilen gapma-garşylykdan soň, tussag edilipdi.

Birinji maý etrap sudy 62 ýaşyndaky Atambaýewe 2013-nji ýylda jenaýatçylaryň belli ýolbaşçysy Aziz Batukaýewiň bikanun ýagdaýda tussaglykdan ir boşadylmagy bilen baglylykda aýyplama bildirildi.

Sud Atambaýewiň 26-njy awgusta çenli deslapky tussaghanada saklanylmalydygy barada hem höküm çykardy.

XS
SM
MD
LG