Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Hindistan, öten agşamky çaknyşyklardan soň, Kaşmirde ýene çäklendirme girizdi


Kaşmirli protestçiler

Hindistanyň kontrollygyndaky Kaşmiriň häkimiýetleri 18-nji awgustda, regionyň awtonomiýasynyň ýatyrylmagy bilen girizilen iki hepdä golaý berk düzgüni gowşadýandygyny aýdandan soň dörän zorlukly wakadan soň, adamlaryň hereket azatlyklaryna ýene çäklendirme girizdiler.

Öten agşam ýaşaýjylar bilen polisiýanyň arasynda bolan çaknyşykda, uly resmileriň we şaýatlaryň sözlerine görä, onlarça adam ýaralandy.

Nýu-Deliniň 5-nji awgustda musulmanlaryň köplük bolup ýaşaýan sebitiniň awtonomiýasyny ýatyrmak baradaky karary hindi kontrollygyndaky Kaşmirde we serhetden aňyrdaky pakistan kontrollygyndaky Kaşmirde, şol sanda Yslamabatda gahar-gazap döretdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG