Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ABŞ Ortaýer deňzindäki ähli portlara Eýranyň tankerine hemaýat bermezlik barada duýdurdy


Ozal “Grace 1”, häzir hem “Darya 1” diýlip atlandyrylýan supertanker 19-njy awgustda Gibraltary terk edipdi.

ABŞ Gresiýa, şeýle-de Ortaýer deňzindäki ähli portlara, Waşingtonyň Siriýa nebiti daşamakda güman edýän we sanksiýalara düşen gurama bilen baglary bolmakda şübhelenýän, Eýranyň tankerine hemaýat bermezlik barada duýduryş berdi. Bu barada Reuters agentligi ABŞ-nyň Döwlet departamentindäki çeşmesine salgylanyp maglumat berýär.

Tankere beriljek islendik hemaýat Eýranyň Yslam Rewolýusiýa sakçylary güýçlerine edilen kömek hökmünde häsiýetlendiriler. Waşington Sakçylary daşary ýurtly terroristik gurama hökmünde häsiýetlendirýär.

Tankere ediljek hemaýatyň mümkin migrasiýa we jenaýat netijeleri bolup biler diýip, Döwlet departamentiniň atlandyrylmasyzlygyny soran resmisi aýtdy.

Ozal “Grace 1”, häzir hem “Darya 1” diýlip atlandyrylýan supertanker 19-njy awgustda Gibraltary terk edipdi. Ol Ýewropa Bileleşiginiň Siriýa boýunça girizen sanksiýalaryny bozmakda aýyplanyp, 45 gün tussaglykda saklanypdy.

18-nji awgustda Gibraltaryň resmileri ABŞ-nyň tankeri saklamak baradaky çagyryşyny ret etdiler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG