Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistanyň prezidenti oktýabrda Ýaponiýa we Azerbaýjana sapar eder


Gurbanguly Berdimuhamedow 

Türkmenistanyň prezidenti 21-23-nji oktýabrda Ýaponiýada saparda bolar. Bu barada 18-nji oktýabrda geçirilen hökümet maslahatynda, daşary işler ministri, wise-premýer Reşit Meredowyň beren hasabatynda aýdyldy.

TDH-nyň maglumatyna görä, prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 2009-njy, 2013-nji hem-de 2015-nji ýyllarda Ýaponiýa sapar etdi, Ýaponiýanyň premýer-ministri 2015-nji ýylyň oktýabrynda Türkmenistanda boldy.

Şeýle-de neşir Ýaponiýany Türkmenistanyň esasy maýa goýum hyzmatdaşlarynyň biri hökmünde häsiýetlendirdi, ýöne anyk detallary aýtmakdan saklandy.

Sapar netijesinde “resminamalaryň birnäçesine gol çekmek göz öňünde tutulýar”.

Şeýle-de Berdimuhamedow 25-nji oktýabrda Azerbaýjana sapar edip, Baku şäherinde Goşulyşmazlyk hereketiniň XVIII sammitine gatnaşar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG