Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

H. Hally: "Eser ogrusy döretmän oňup bilýän bolsa, döretmeli däl"


Illýustrasiýa suraty

Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň bu sanynda türkmen aýdym-saz sungaty we eser ogurlygy barada gürrüňler gozgalýar.

Gepleşigimize Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjysy we synçy Hudaýberdi Hally gatnaşdy.

Türkmen dilli sosial media ulanyjylarynyň arasynda häzirkizaman türkmen aýdym we sazlarynyň döredijiliginde plagiata ýüz urýanlaryň bardygyny aýdýan ulanyjylar bar.

Eýsem, Türkmenistanda eser ogurlygy çeper höwesjeňleriň arasynda, hatda "Türkmenistanyň at gazanan" artistleriniň, aýdymçylarynyň arasynda nä derejede giňden ýaýran? Türkmenistanda hereket edýän kanunçylyk döredijilik işinde plagiata rugsat berýärmi? Eger-de ogurlyk eserler halk arasynda goldaw tapýan bolsa, eser ogurlygy baradaky jedel nämä derkar? Sungatda ägirtleri şertler döredýärmi? Halkyň ruhy iýmiti bolan aýdym-saz senediniň döredijiliginde ogurlykdan azat döredilen işler söýlüp diňlenýärmi? Türkmen aýdym we sazlary nähili şertlerde ösdi? Halk döredijiligi ýerli aýdym-sazlara ylham çeşmesi bolup hyzmat edýärmi?

Gepleşigimiziň dowamynda şulara meňzeş soraglaryň töwereginde söhbetdeşlik geçirildi, ony aşakdaky düwmä basyp diňläp bilersiňiz!

H. Hally: "Eser ogrusy döretmän oňup bilýän bolsa, döretmeli däl"
please wait

No media source currently available

0:00 0:14:48 0:00


Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG