Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ABŞ-nyň Kongresi ermenileriň öldürilmegini genosid hökmünde ykrar etdi


Rezolýusiýada 1915-1923-nji ýyllar aralygynda 1,5 million töweregi ermeniniň öldürilmegi ykrar edilýär.

ABŞ-nyň Senaty mundan bir asyr ozal Osman imperiýasynyň ermenileri köpçülikleýin ýagdaýda öldürmegini genosid diýip ykrar edýän rezolýusiýany biragyzdan kabul etdi. Ermenistanyň premýer-ministri muny “adalatyň we hakykatyň dabaralanmagy” diýip, atlandyrdy.

Rezolýusiýada 1915-1923-nji ýyllar aralygynda 1,5 million töweregi ermeniniň öldürilmegi ykrar edilýär.

“Dünýä ýüzündäki ermenileriň adyndan men bu möhüm kanun bilen baglylykda Senata çuňňur minnetdarlygymy bildirýärin” diýip, Ermenistanyň premýer-ministri Nikol Paşiniýan Twitterde ýazgy galdyrdy.

Oktýabryň aýagynda ABŞ-nyň Wekiller Öýi hem şuňa meňzeş rezolýusiýany kabul edipdi.

Türkiýäniň prezidentiniň komunikasiýa direktory bu iki rezolýusiýanyň “iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklara uzak möhletleýin zyýan ýetirjek” “jogapkärçiliksiz we irrasional hereket” bolandygyny aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG