Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

2019: Ýylyň esasy suratlary

Köpçülikleýin protestler, ot alan Notr-Dam, öňki komik aktýor, saýlawlarda ýeňensoň Ukrainanyň prezidenti bolan, soňra ABŞ-da ýüze çykan dartgynly syýasy dawa gatnaşyjy, howanyň global derejede ýylamagy barada bütin dünýäni oýlandyryp bilen fenomen-gyz... Munuň bary 2019-njy ýylda boldy. Bular ýylyň esasy fotosuratlary hem dünýä taryhyndaky belli wakalar.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG