Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Owgan türkmenleriniň özbaşdak elipbiý aladalary


Illýustrasiýa suraty.

Dünýä Türkmenleriniň bu sany Demirgazyk Owganystanda ýaşaýan etniki türkmenleriň elipbiý aladalaryna gönükdirilýär.

Köp ýyllyklaryň dowamynda owgan türkmenleri özbaşdak türkmen elipbiýsini işläp düzmek ugrunda tagalla edýär, ýöne heniz bu amala aşmady.

Owganystanyň Konstitusiýasy owgan türkmenleriniň agdyklyk edýän regionlarynda türkmen dilini resmi dil hökmünde ykrar edýär.

Täze türkmen elipbiýsini kabul etmek ugrunda Demirgazyk Owganystanda nähili sepgitler aşyldy? Munuň başa barmagyna nämeler böwet bolýar?

Biz bu günki gepleşigimizde şeýle soraglaryň töwereginde söhbetdeşlik geçirdik.

Gepleşigimize Azatlyk Radiosynyň Kabuldaky habarçysy Şamerdanguly Myrady hem-de häzirki wagtda Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjysy we synçy Hudaýberdi Hally gatnaşdy.

Owgan türkmenleriniň özbaşdak elipbiý aladalary
please wait

No media source currently available

0:00 0:15:00 0:00


Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG